Programma

BOX Inc. is vrij

League : Osse Trio League 2020 - 2021
Datum : 22-09-2020

Wedstrijd  Banen
Game 1
Gladde ballen - Ouwe Taaie 1-2
Zwoare balle - Arrogantjes 3-4
Avengers - Blanco's 5-6
Split happens - Kingpins 7-8
Game 2
Gladde ballen - Ouwe Taaie 2-1
Zwoare balle - Arrogantjes 4-3
Avengers - Blanco's 6-5
Split happens - Kingpins 8-7
Game 3
Gladde ballen - Ouwe Taaie 1-2
Zwoare balle - Arrogantjes 3-4
Avengers - Blanco's 5-6
Split happens - Kingpins 7-8
Game 4
Gladde ballen - Ouwe Taaie 2-1
Zwoare balle - Arrogantjes 4-3
Avengers - Blanco's 6-5
Split happens - Kingpins 8-7